fixed_branch_ua
fixed_branch_ua
medal
тел.: (050) 432 77 07, (067) 432 77 07
пн-пт: 08:00-20:00; сб: 09:00-16:00

На початку грудня 2016 року компанія Meest Express, провідний поштово-логістичний оператор у сегменті адресної доставки, розпочала співробітництво з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) у галузі впровадження комплексної системи екологічних ініціатив, уклавши відповідну угоду. Таким чином, Meest Express стала першою і єдиною на даний момент компанією в Україні, що долучилося до міжнародної програми «Зелена логістика»* і ввійшла в сім'ю провідних логістичних компаній світу, які під егідою The Global Logistics Emissions Council (GLEC) реалізують програму Global Environment Facility (GEF) зі зниження «вуглецевого сліду»** та шкідливого впливу промисловості і людини на довкілля в цілому.

Про проект «Зелена логістика»

Програма співпраці з ЄБРР має вагомий соціальний аспект, адже компанія Meest Express дотримується концепції корпоративної соціальної відповідальності бізнесу, а впровадження стандартів «Зеленої логістики» стане важливою складовою загальної стратегії соціальної відповідальності Компанії.

Значення «Зеленої логістики» як інструменту підтримання екологічної безпеки постійно зростає, вона є прикладом суспільно корисного і прибуткового для бізнесу симбіозу екології і економіки, який задовольняє умови і збереження навколишнього середовища, і зростання господарської діяльності.

В рамках взаємодії по проекту «Зелена логістика» та відповідно до вимог ЄБРР в Компанії було проведено спеціальний еко-соціальний аудит. Висновки незалежної експертизи вилилися у «Звіт про аудит системи управління охороною навколишнього середовища, здоров’я і безпеки життєдіяльності підприємства «Торговий Дім «Міст Експрес» на відповідність стандартам ISO14001 І OHSAS 18001».

Врахувавши перелік рекомендацій, на основі звіту незалежного аудитора, в Компанії створено і запроваджено Екологічну та соціальну політику ТзОВ «Торговий Дім «Міст Експрес».

Звіт про впроваджені заходи

Задля виконання отриманих з боку ЄБРР та консалтингової компанії EcoAct рекомендацій Компанія розбудовує Корпоративну систему екологічного і соціального управління. Розроблений на її основі План екологічних та соціальних заходів містить взяті Meest Express зобов’язання та обов’язкове щорічне звітування Компанії щодо проведених заходів.

В 2017 році перелік таких заходів включає:

  • Відкриття каналу системного інформування у вигляді розділу на даному сайті для усіх клієнтів та партнерів  Meest Express про заходи в галузі «Зеленої логістики», мінімізації «карбонового сліду» і соціальної відповідальності.
  • Введення в дію нового стандарту процедури проведення внутрішнього аудиту з питань охорони довкілля, гігієни та безпеки праці.
  • Запровадження GPS-моніторингу руху транспорту, впровадження складних програмних комплексів для оптимізації маршрутів кур’єрів та вдосконалення планування рейсів. Це дозволить знизити до мінімуму розхід пального на одиницю доставки, підвищити якість послуг, зменшуючи при цьому шкоду довкіллю.
  • Планомірний перехід на суто світлодіодне освітлення в операційних відділеннях Meest Express.
  • Створення «гарячої лінії» для обліку скарг і зауважень щодо екологічних і соціальних питань – задля невідкладного та дієвого реагування. Meest Express за останній рік провів чимало роботи задля налагодження прозорої комунікації з громадськістю на тему збереження довкілля та розробив відповідний механізм подання та розгляду скарг від зовнішніх зацікавлених осіб.
  • Розробка і затвердження Регламенту щодо  дотримання екологічних і соціальних вимог підрядниками підприємства. У тендерну документацію і контракти внесені та ґрунтовно описані аспекти відповідності підрядників екологічним і соціальним стандартам  підприємства.
  • Розширення унікальної для українського ринку мережі Meest Tochka з видачі відправлень. Використання приміщень партнерів не потребує організації повноцінних операційних  відділень і передбачає загальне зменшення «вуглецевого сліду» від діяльності Компанії в довгостроковій перспективі.

«Зелені» рішення в рамках проекту

Додаткова послуга «Зелена логістика»

В Прайс-листі на послуги Компанії для клієнтів-юридичних осіб включена відповідна послуга, яка передбачає доплату 1 (однієї) гривні до вартості відправлення, яку буде використано безпосередньо на заходи зменшення «вуглецевого сліду» з метою запобігання кліматичним змінам.

Купуючи додаткову послугу «Зелена логістика» наші клієнти вперше в Україні отримують можливість забезпечити доставку з дотриманням всіх корпоративних політик в галузі екології, адже компанія Meest Express та її партнер Європейський банк реконструкції та розвитку гарантують суворе дотримання міжнародних конвенцій при використанні зібраних коштів виключно на компенсацію викидів парникових газів.

«Зелена логістика» у найближчій перспективі 2018

Якщо говорити про подальші кроки Компанії на шляху до «озеленення», то слід згадати про те, що спільно з французькою консалтинговою компанією EcoAct Meest Express визначає оптимальні рішення зі скорочення викидів CO2 (так званого «карбонового сліду») шляхом заміни автомобілів адресної доставки новими, які відповідатимуть екологічним стандартам виробництва ISO 14000. Найближчим часом планується оновлення автомобільного парку Meest Express шляхом придбання автомобілів зі стандартом викидів Євро 5, які мають менший рівень викиду вуглекислого газу. У майбутньому може йтися і про електромобілі – коли Компанія досягне запланованих проміжних результатів змін.

В рамках реалізації програми «Зелена логістика» готується активна маркетингова і PR-кампанія з метою поширення позитивного досвіду Meest Express та популяризації прогресивних екологічних ініціатив. Впровадження карбоново-нейтральних продуктів потребуватиме ґрунтовної просвітницької роботи, щоб спонукати споживачів купувати «екологічну доставку», яка не призводить до забруднення та «компенсує викиди» шляхом фінансування масштабних екологічних проектів по всьому світу. Вже нині з цією метою готується стратегія комунікації через соціальні медіа та інші інструменти прямих контактів зі споживачами в інтернеті.

*  Зелена логістика – це логістика, заснована на ресурсозберігаючих та екологічно безпечних процесах і технологіях
** Вуглецевий або карбоновий слід (англ. Carbon footprint) — сукупність викидів усіх парникових газів, які утворились (прямо та опосередковано) внаслідок діяльності окремої людини, організації, міста, країни тощо.